(u)(b)香港六合彩014期【六肖中特】取料→历史记录 (/u)(/b)
香港六合彩【六肖中特】会员价:30元一期.错一补一
取料请加站长QQ:【983806808】
------------------------------------------
【2020年实战记录】
第013期:虎龙马猴鸡猪→开【猪26】✔
第013期:开始转换六肖中特
第012期:01.03.07.11.12.15.17.18.19.20.22.23.30.31.32.35.36.37.41.44.46.48→开【44】✔
第011期:02.06.08.09.11.13.14.16.17.18.23.24.26.28.33.34.35.37.38.44.46.49→开【49】✔
第008期:01.02.03.08.09.11.13.14.20.21.22.23.25.32.34.35.38.39.44.45.46.47→开【13】✔
第007期:01.02.05.06.11.13.14.17.18.22.23.25.26.29.34.35.37.41.42.46.47.49→开【42】✔
第006期:02.04.06.07.09.10.14.16.19.22.24.25.26.34.35.36.37.40.42.45.46.47→开【36】✔
第005期:02.04.05.10.12.14.16.17.22.23.24.26.28.29.33.34.35.38.40.46.47.48→开【38】✔
第004期:03.04.07.09.11.13.14.15.19.21.23.25.28.31.33.35.37.38.43.45.47.49→开【01】✘
第003期:01.03.06.11.13.14.15.19.23.24.25.26.27.34.35.36.37.39.43.46.47.49→开【39】✔
第002期:02.05.06.07.08.09.17.18.19.22.23.26.29.32.33.35.38.42.43.45.46.47→开【08】✔
第001期:01.02.03.04.06.07.13.14.15.16.18.19.25.26.27.28.30.31.37.42.43.49→开【40】✘
------------------------------------------
【2019年实战记录】
返回网站首页